Gastblog: Bijbel in Gewone Taal

Met enig regelmaat schrijf ik een gastblog voor het Nederlands Bijbelgenootschap. In de veertigdagentijd vroegen zij of ik iets wilde schrijven over het evangelie van Johannes. Het is altijd een uitdaging om iets te vermakelijks schrijven voor zo’n breed lezerspubliek, maar de volgende zinnen uit Johannes 16 gaven mij goede inspiratie:

‘Nu spreek ik nog op een manier die jullie niet begrijpen. Maar er komt een tijd dat ik dat niet meer doe. Dan zal ik jullie over de Vader vertellen in duidelijke taal. […] De leerlingen zeiden: ‘Ja, nu spreekt u duidelijke taal. Dit is niet te moeilijk voor ons.’’ (Johannes 16:25, 29 BGT)

De verhouding tussen de duidelijke taal waar Jezus over profeteert en de duidelijke taal van deze nieuwe bijbelvertaling was te mooi om te laten liggen.

De blog gaat als volgt:

Profetie vervuld

Voor het eerst in mijn leven dacht ik dit jaar mee te doen aan de veertigdagentijd. Ik kom uit een traditie die geen nadruk legt op het kerkelijk jaar. Een traditie waarin de heilige dagen voor de meesten te rooms ruiken. Gelukkig veranderen de tijden, en ik verander mee.

Zo’n drie weken geleden begon het Nederlands Bijbelgenootschap voor de veertigdagentijd met een actie op Facebook: elke dag wordt een bijbeltekst uit het evangelie volgens Johannes gedeeld en een overdenkingsvraag voor de dag. Ik ben een fervent Facebooker, en ik ging meedoen.

[lees verder op bijbelingewonetaal.nl]

 

Support me and my work on Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Discover more from Tom de Bruin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading