Category: Publications

Gastblog: Bijbel in Gewone Taal

Met enig regelmaat schrijf ik een gastblog voor het Nederlands Bijbelgenootschap. In de veertigdagentijd vroegen zij of ik iets wilde schrijven over het evangelie van Johannes. Het is altijd een uitdaging om iets te vermakelijks schrijven voor zo’n breed lezerspubliek, maar de volgende zinnen uit Johannes 16 gaven mij goede inspiratie: ‘Nu spreek ik nog […]

Back To Top